AdobeStock_225513313

Med passion för hållbarhet

ISS vill vara branschledande inom hållbarhet. Därför ställer vi höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra. Det här gör vi för att bidra till en hållbar utveckling.  

AdobeStock_207714693

Att skapa hållbara arbetsplatser och bli branschledande inom hållbarhet  

 • Hela ISS svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001. 
 • ISS var ett av de första företagen i branschen som blev miljöcertifierat (1998).
 • Vi har sedan 2013 minskat våra utsläpp av koldioxid med drygt 20% och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta denna trend. 
 • ISS städtjänst är miljömärkt enligt den nordiska miljömärkningen Svanen.
 • ISS-koncernen medverkar i ”The Global Compact” som är ett program som fastställts på FN:s initiativ och beskriver tio principer för hur företag ska vara pådrivare inom arbetet med mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.


AdobeStock_357290598

Vi förbättrar våra kunders klimatavtryck

ISS jobbar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra vår verksamhet för att minska vår påverkan på klimatet. Detta gör vi genom bland annat: 

 • Förbättrad energieffektivitet
 • Minska behovet av transport
 • Förbättrad avfallshantering
 • Ständiga förbättringar och effektivisering av vår tjänsteleverans
 • Effektiv energianvändning
AdobeStock_309192881

ISS HÅLLBARHETSAMBITION ​

Nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040​

ISS Hållbarhetsambition är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Utsläppsminskningen kan beskrivas inom scope 1, 2 och 3:​

 • Scope 1 & 2: Nettonollutsläpp till 2030. inkluderar direkta utsläpp inom områden som vi själva kontrollerar, t.ex. våra egna byggnader, ISS bilflotta samt indirekta utsläpp från el, uppvärmning, kyla som konsumeras av ISS inom våra egna byggnader. 
 • Samtliga scope: Nettonollutsläpp till 2040.​ inkluderar även alla övriga indirekta utsläpp som finns i vår värdekedja. Scope 3 är utsläpp som är resultatet av tillgångar som varken är ägda eller kontrollerade av ISS.
AdobeStock_665992641

ISS HÅLLBARHETSAMBITION ​

Globala hållbarhetsplaner​

Baserat på baslinje år 2019, planerar ISS globalt att:​

 • Nå nettonollutsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2 till 2030, och scope 3 till 2040 inom hela vår värdekedja.
 • Globalt reducera växthusgasutsläpp kopplat till vår matleverans med 25% till 2030.
 • Halvera matsvinn till 2027.
 • Elektrifiera vår globala fordonsflotta på ca. 20 000 fordon (bland andra hållbarhetsinitiativ).
 • Öka andelen hållbarenergi som vi använder i våra byggnader.
 • Reducera vattenförbrukningen inom vår städleverans
Leaf

ISS hållbarhetsmål validerade av Science Based Targets initiative 

ISS närliggande nettonollmål validerade av Science Based Targets initiative. Valideringen understryker ISS:s engagemang för att bekämpa klimatförändringar och går i linje med företagets nettonollmål. Dessutom bekräftar det att ISS mål harmoniserar med de senaste vetenskapliga framstegen och principerna från Parisavtalet. Det är även ett bevis på att ISS stöttar SBTi i deras ambitiösa globala uppdrag: att få företag att minska koldioxidutsläppen.

Läs mer på ISS Globala sidahttps://www.issworld.com/en/news/2023/12/05/science-based-targets
se-svanen-logga

Våra miljöcertifieringar

ISS har tre ISO-certifieringar för kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och arbetsmiljöledning (ISO 45001). 

ISS har också Svanenmärkta städtjänster sedan 2014 samt Auktorisation Almega Service­företag.

ISS Svanen certifikathttps://brand.issworld.com/m/66ecf181aef2fe03/original/svanen-certifikat.pdfLäs mer om ISS & Svanen/blogg/iss-svanen
AdobeStock_463052283

Hållbarhetsrapport

Transparens är nyckeln till hög kvalitet. Varje år rapporterar vi om de framsteg vi gjort som företag Läs den senaste rapporten nedan.

ISS SUSTAINABILITY REPORT 2022https://brand.issworld.com/m/32c9943bd0e4b015/original/Sustainability-Report-2022.pdf