AdobeStock_225513313

Med passion för hållbarhet

ISS vill vara branschledande inom hållbarhet. Därför ställer vi höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra. Det här gör vi för att bidra till en hållbar utveckling. 

FI_2023_Restaurant Ragnar_Cash desk_02

Medarbetare som gör skillnad

Vår styrka ligger i våra medarbetare och i att omfamna mångfald och inkludering. Hos ISS är alla lika mycket värda och vår inkluderande företagskultur är en tillgång som gör oss mer kreativa och produktiva. Vi strävar efter att skapa hållbara attraktiva arbetsplatser och vara en förebild inom branschen. 

Våra hållbarhetsinitiativ i korthet

 • Miljöcertifierade och miljömärkta: Hela vår svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001, och vår städtjänst är miljömärkt enligt Svanen. Vi arbetar ständigt med för att förbättra vår prestanda och har minskat koldioxidutsläppen med över 20% sedan 2013.
 • Nettonollutsläpp: Vi strävar efter nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Genom att förbättra energieffektiviteten, minska transportbehovet, effektivisera avfallshantering och använda energi effektivt, tar vi steg mot en mer hållbar framtid.
 • Globala hållbarhetsplaner: Vi har ambitiösa mål, inklusive att nå nettonollutsläpp inom vår värdekedja till 2040, reducera växthusgasutsläpp kopplat till matleverans med 25% till 2030 och halvera matsvinnet till 2027. Vi elektrifierar vår fordonsflotta och ökar användningen av hållbar energi i våra byggnader.
 • FN:s hållbarhetsmål: Vi stödjer aktivt FN:s hållbarhetsmål genom att agera som förebilder inom branschen. Från att främja jämställdhet till att bekämpa klimatförändringar och minska ojämlikheter – vårt engagemang sträcker sig över flera mål för en bättre värld.

AdobeStock_357290598

Vi förbättrar våra kunders klimatavtryck

Vårt mål är att göra det enklare för dig att göra rätt val för miljön, samtidigt som vi arbetar hårt för att minska vår påverkan på klimatet. Detta gör vi genom bland annat: 

 • Förbättrad energieffektivitet
 • Minska behovet av transport
 • Förbättrad avfallshantering
 • Ständiga förbättringar och effektivisering av vår tjänsteleverans
 • Effektiv energianvändning

AdobeStock_309192881

ISS HÅLLBARHETSAMBITION ​

Nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040

ISS hållbarhetsmål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Vi strävar efter att minska utsläppen inom både scope 1, 2 och 3.

Inom scope 1 och 2 siktar vi på nettonollutsläpp senast 2030. Detta inkluderar direkta utsläpp från områden som vi har kontroll över, såsom våra egna byggnader, ISS bilflotta samt indirekta utsläpp från el, uppvärmning och kyla som används inom våra egna byggnader.

Vårt övergripande mål sträcker sig till nettonollutsläpp inom samtliga scope senast 2040.​ Detta inkluderar alla övriga indirekta utsläpp som finns i vår värdekedja. Scope 3 är utsläpp som kommer från tillgångar som varken ägs eller kontrolleras av ISS.

AdobeStock_665992641

ISS HÅLLBARHETSAMBITION ​

Globala hållbarhetsplaner

Vår globala hållbarhetsplan för år 2019 och framåt är en kraftfull satsning för en grönare framtid. ISS har som mål att:

 • Nå nettonollutsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2 senast 2030, och inom scope 3 senast 2040, genom hela vår värdekedja.
 • Minska klimatpåverkan från vår matleverans med 25% till 2030.
 • Halvera matsvinnet till 2027.
 • Elektrifiera vår globala fordonsflotta på omkring 20 000 fordon, som en del av andra hållbarhetsinitiativ.
 • Öka andelen hållbar energi i våra byggnader.
 • Minska vattenförbrukningen inom vår städleverans.

Leaf

ISS hållbarhetsmål validerade av Science Based Targets initiative

Vi är stolta över att ISS hållbarhetsmål blivit officiellt validerade av Science Based Targets initiative. Ett tydligt tecken på vårt beslutsamma åtagande att bekämpa klimatförändringar och att våra mål är i linje med de senaste vetenskapliga framstegen och principerna från Parisavtalet. Det är även ett bevis på att ISS stöttar SBTi i deras globala uppdrag att få företag att minska koldioxidutsläppen.

Läs mer på ISS Globala sidahttps://www.issworld.com/en/news/2023/12/05/science-based-targets
Food waste in iron bowl and cutting board

ISS minskar matsvinn och reducerar växthusgasutsläpp

Fram till 2030 strävar vi efter att minska växthusgasutsläpp från mat med hela 25 procent. Dessutom har vi satt upp ett ännu mer ambitiöst mål att halvera vårt matsvinn redan till 2027, med utgångspunkt från 2019 års nivåer.) 

Vi har även engagerat oss i Cool Food-initiativet där vi arbetar aktivt för att skapa en mer hållbar och miljövänlig matförsörjning. 

Läs mer om Cool Food här/blogg/iss-minskar-matsvinn
se-svanen-logga

Våra miljöcertifieringar

ISS har tre ISO-certifieringar för kvalitetsledning:

 • (ISO 9001),
 • miljöledning (ISO 14001) och
 • arbetsmiljöledning (ISO 45001). 

ISS har också Svanenmärkta städtjänster sedan 2014 samt Auktorisation Almega Service­företag.

ISS Svanen certifikathttps://brand.issworld.com/m/66ecf181aef2fe03/original/svanen-certifikat.pdfLäs mer om ISS & Svanen/blogg/iss-svanen
AdobeStock_463052283

Hållbarhetsrapport

Vi delar med oss av våra framsteg genom vår årliga hållbarhetsrapport. Här kan du följa vår resa mot en bättre värld och läsa om de initiativ som formar vår hållbara affärsmodell. 

Läs vår senaste hållbarhetsrapport 2022 här >https://brand.issworld.com/m/32c9943bd0e4b015/original/Sustainability-Report-2022.pdf
AdobeStock_235640136

En hållbar affärsmodell som stödjer världen vi lever i

Med närmare 370 000 anställda spelar vi en viktig roll i arbetet att lösa några av världens svåraste hållbarhetsutmaningar. Vi bidrar inom tre områden:

 • People: Vi strävar efter trygga arbetsvillkor, främjar hälsa och välmående, samt värnar om mänskliga rättigheter. Samtidigt bygger vi en företagskultur som präglas av mångfald och inkludering.
 • Planet: Genom att minska vår miljöpåverkan och erbjuda strategiska råd och tjänster hjälper vi våra kunder att skapa hållbara arbetsplatser. 
 • Profit: Vi påverkar den globala företagsmiljön positivt genom att följa sunda affärsnormer och upprätthålla vårt ramverk för affärsintegritet.

FN:s hållbarhetsmål

Vårt mål är tydligt – att vara branschledande och att påverka marknaden genom att vara ett gott föredöme. Vi sätter "People, Planet, Profit" i fokus och strävar efter att stödja FN:s hållbarhetsmål.

Mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

ISS är ett multikulturellt företag som omfamnar och uppmuntrar mångfald. Med nästan 50 % kvinnor i arbetsstyrkan stärker vi kvinnors roll i arbetslivet. Vi prioriterar kvinnlig representation inom ledningen och investerar i utbildningsprogram för att motverka trakasserier och diskriminering.

Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

ISS sätter standarden med minimilöner, organisationsrätt och en säker arbetsmiljö. Vi investerar i medarbetarutveckling och har nolltolerans mot tvångsarbete och barnarbete. Vi strävar mot varaktig tillväxt och anständiga arbetsvillkor för alla. 

Mål 10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Som en av världens största privata arbetsgivare är ISS en ekonomisk grund för många. Vi stödjer mångfald genom att inkludera flyktingar och personer med olika utmaningar. Våra utbildningsprogram öppnar dörrar för personlig och professionell utveckling.

Mål 12

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Med Cleaning Excellence-programmet minskar vi kemikalieanvändningen. Vi samarbetar med leverantörer för att utveckla miljövänliga verktyg och produkter. Vårt fokus på gröna innovationer inkluderar Diversey SURE-sortimentet, 100 % biologiskt nedbrytbart och säkert för människor och miljö.

Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

ISS minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan och samarbetar med kunder för att minska deras miljöavtryck. Vi har ett nettonollutsläpps-mål till 2040, inom samtliga scope.

Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

ISS bekämpar diskriminering och oetiskt beteende genom vår Code of Conduct och Global People Standards. Vi främjar öppen kommunikation med vårt Speak Up-system för att uppmuntra anställda att rapportera incidenter utan rädsla för repressalier.