“Jag ser svenskan som en kanal för att fortsätta utvecklas”

SE: Zeynep Kale och Zekiye Arslan

Under 2022 var integration och invandring den tredje viktigaste politiska frågan för svenskarna (källa: Novus, viktigaste politiska frågan2022) och vi på ISS ser hur språkkrav får allt större betydelse i upphandlingar. Som en stor arbetsgivare inom ett vanligt instegsjobb, ser vi hur viktigt det är att ha ett jobb att gå till. Dels för att lära sig språket men också för att kunna bidra med sin kompetens och inkluderas i samhället.

I samband med att en av ISS kunder uppdaterade sitt avtal tillkom bland annat nya språkkrav. Kraven innebar att alla medarbetare ska genomföra en utbildning med såväl praktiska som teoretiska kunskaper i svenska. Utbildningen avslutas med en provskrivning och ett praktiskt kunskapstest vilka man måste få godkänt på för att få fortsätta på den specifika arbetsplatsen. Bästa vännerna och ISS-medarbetarna Zeynep Kale och Zekiye Arslan kämpade med testen för att inte riskera omplacering.

– Det är en krävande kurs, även för mig som har svenska som modersmål. För att våra medarbetare ska kunna jobba kvar hos kunden så måste kursen vara avklarad. Jag ville inte förlora dessa två duktiga medarbetare, som alltid ställer upp och som är en viktig del av gruppen. Därför erbjöd vi dem språkverktyget Lingio, som stöd för att fördjupa kunskaperna i svenska, säger Carola Högfors, Driftchef på ISS och chef för Zekiye och Zeynep.

Det var det som behövdes. Efter att ha jobbat hårt med verktyget några veckor skrev de om provet, med godkänt resultat. Det innebar lättnad och glädje, både hos dem själva och kollegorna.

När Zekjye och Zeynep började jobba hos ISS så kände de inte varandra men fann snabbt en trygghet och stark vänskap. Det visade sig att de kom från samma område i Turkiet, vilket innebar att de hade liknande bakgrund och mötte liknande utmaningar i vardagen. Efter att tillsammans och med stöd från ISS ha tagit sig an språkutmaningen, har både Zeiya och Zeynep funnit förnyad glädje i vardagen.

– Jag tycker om att prata, det har jag alltid gjort. Men när man inte är helt trygg i språket så vågar man inte prata lika mycket som man vill. Idag pratar jag mer svenska även utanför jobbet och har en regel där hemma som innebär att min dotter måste prata svenska med mig. Jag ser svenskan som en kanal för att fortsätta utvecklas. Jag bor i Sverige så därför kämpar jag för att lära mig svenska, berättar Zeiye Arslan.

– Den största utmaningen och frustrationen har varit att man förstår när man läser eller lyssnar, men när man sedan ska svara så har man svårt att hitta rätt ord. ISS och Lingio-verktyget har hjälpt mig att utveckla min svenska och gjort det lättare hitta rätt ord. Nu pratar vi mycket svenska både med varandra och i större grupp vilket är väldigt roligt, berättar Zeynep Kale.

ISS samarbete med Lingio

ISS viktigaste tillgång finns i våra människor, deras kompetens och deras engagemang. Vi vet att människor med olika bakgrund, egenskaper och livserfarenhet ger de bästa förutsättningarna att driva, förnya och utveckla företaget. Vi ser det svenska språket som en en viktigt del av integration och inkludering i samhället och många av våra kunder har som krav att våra medarbetare ska förstå och göra sig förstådda och tala svenska. Därför jobbar vi systematisk för att stötta våra medarbetare i deras utveckling och har tecknat ett samarbetsavtal med företaget Lingio, som erbjuder språkkurser anpassade efter olika yrkesroller.

ISS and Watershed forge global partnership_14092023

ISS och Lingio inleder samarbete för ökad integration och inkludering 

ISS, ett världsledande företag inom workplace experience och facility management, en stor arbetsgivare i Sverige, inleder ett nytt samarbete med Lingio, en innovativ utbildningsplattform för yrkesspråk och kompetensutveckling. Ett partnerskap som syftar till att stärka och utveckla språkkompetensen hos ISS medarbetare som en del i arbetet för mångfald och inkludering.

Läs merhttps://via.tt.se/pressmeddelande/3371127/iss-och-lingio-inleder-samarbete-for-okad-integration-och-inkludering?publisherId=3236495&lang=sv