ISS har Svanenmärkt städning sedan 2014

CH_2019_Cleaning_Cobot__6564

Sedan juni 2014 är ISS städtjänster Svanenmärkta. Det innebär en mängd vinster både för dig som kund och för våra medarbetare. 

ISS påverkar städbranschen

- Att ISS valt att Svanenmärka sin städtjänst är vi väldigt stolta över, framför allt för ISS storlek och påverkan på branschen. ISS har möjlighet att sätta standard och påverka konkurrenter tillika underleverantörer att göra mer hållbara val genom att visa upp att ni valt att Svanenmärka er. Ert interna arbete är också en inspiration för oss och andra.​

ISS har, som många andra städföretag, varit med i remissarbetet för kriterierna för Svanenmärkta städtjänster. Våra kriterier bestäms av en tredjepart (Nordisk miljömärknings nämnd). När vi tar fram förslag på kriterier delar vi dem med aktörer inom branschen för att få feedback på rimlighet och relevans. När remisstiden är slut samlas allas åsikter in och kriterierna revideras för att matcha både tuffa miljö, hälsa och hållbarhetskrav och samtidigt vara relevanta för branschen att kunna uppnå – för att skapa störst effekt, säger Ingela Hellström,​ Affärsområdeschef service på Miljömärkning Sverige AB.

Läs mer hos svanen.se


Hur påverkas affärerna av hur dina lokaler städas?

Det du gör för miljön slutar numera ofta i en bra affär och miljön har också blivit en viktig konkurrensfaktor. Många företag har kommit en bra bit på vägen med att miljöanpassa sin egen verksamhet och behöver också veta att deras leverantörer håller jämna steg. Svanen ger trovärdighet och Svanenmärkta städtjänster står för betydande miljöförbättringar. Hur skulle det kännas att kunna säga att du köper en Svanenmärkt städtjänst?

Ren, trygg och miljömärkt städning

Kraven för att få Svanenmärka städtjänster är omfattande. I huvudsak skall miljömärkta rengöringsmedel användas. Medel som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen är förbjudna och betydligt mindre mängder av rengöringsmedel får användas totalt sett. Det är möjligt genom att inte överdosera och att använda microfiberdukar i städningen. Mängden avfall i form av förpackningar, dukar och avfallspåsar hålls också så låg som möjligt. 

Märkningen innebär också krav på minskade utsläpp från företagets fordon. Det kan handla om att planera rutterna väl, välja bränslesnåla bilar, tanka med förnybara bränslen eller införa sparsam körstil.

Svanenmärket står dessutom för hög kvalitet genom krav på system för kvalitetskontroll samt en förbindelse att följa lagar. Med en Svanenmärkt städleverantör vet du därför att städningen håller avtalad kvalitet och du kan enkelt visa att ditt företag tar ansvar för miljön.

se-svanen-logga

Om Svanen

Svanen innebär att en vara eller tjänst uppfyller hårda krav som tagits fram av experter i de nordiska länderna. Kraven skärps dessutom successivt för att Svanen alltid skall peka ut de bästa alternativen.

Svanenmärket är mycket välkänt och har en hög trovärdighet. 96 % av svenskarna känner igen märket och har stort förtroende för Svanen (You Gov 2013).

Läs mer på svanen.sehttps://www.svanen.se/ISS Svanenlicenshttps://brand.issworld.com/m/66ecf181aef2fe03/original/svanen-certifikat.pdf