ISS och Watershed i partnerskap för omfattande koldioxidreducering

AdobeStock_115864871


ISS kommer med hjälp av Watershed att kunna mäta och hantera koncernens koldioxidavtryck, i 30 länder runt om i världen. Avtryck från ISS produkter, tjänster och kundverksamheter kommer att kvantifieras med hjälp av datadrivna insikter. ISS kan även, med hjälp av Watershed, stödja sina kunder i framtagande och utveckling av nettonollutsläppsplaner. Detta öppnar upp för nya möjligheter för koldioxidreduktion inom samtliga scope.

Ökad transparens och datadrivna åtgärder

På ISS tar vi den pågående klimat- och miljökrisen på största allvar. Vi är fast beslutna att kontinuerligt utveckla vår verksamhet mot en mer hållbar framtid, i nära samarbete med våra engagerade kunder, innovativa partners och pålitliga leverantörer. Partnerskapet med Watershed kommer att förenkla våra beräknings- och mätverktyg globalt samt öka transparensen och generera datadrivna insikter som kan påskynda arbetet för att minska koldioxidutsläpp hos våra kunder, säger Troels Bjerg, Regional CEO Asia-Pacific/Amerika/Tyskland & Global Business Performance på ISS A/S.

Uppfyller höga krav på klimatrapportering

Christian Anderson, Watersheds medgrundare, ser fram emot att arbeta med Watershed och ISS gemensamma mål kring transparens och datadrivna klimatåtgärder. Han förklarar syftet med Watershed-lösningen:

Utsläppsmätning och rapportering inom scope ett, två och tre är idag, i många fall redan krav på företag runt om i världen. Watersheds omfattande mätningar av drift- och leveranskedja kommer att ge ISS möjlighet att hantera sitt globala koldioxidavtryck och uppfylla klimatkrav från exempelvis The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och viktigast av allt, vidta åtgärder för att minska koldioxidavtryck, säger Anderson.

Under 2023 utför ISS en pilot tillsammans med en nyckelkund. Bredare kundrapportering rullas ut 2024.