AdobeStock_314836246

ISS - din partner för välfungerande fastigheter och inspirerande arbetsplatser

Vi finns här för att göra era fastigheter och arbetsplatser så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet och säkerhet samtidigt som vi minimerar risker och kostnader.

2022_Inspection_14

Er partner för att skapa arbetsplatser som fungerar, inspirerar och ger

Våra experter tar hand om era tillgångar, anläggningar och det löpande underhållet av er arbetsplats vilket gör den säker, produktiv och attraktiv. Något som stärker bilden av ert företag bland medarbetare och besökare. 

khosro-energy-specialist

Att jobba med energieffektiva åtgärder och optimeringar, samt följa upp resultatet av dessa gör att man får bekräftelse för sitt engagemang och driv.

- Khosro Safaei, Energy Specialist på ISS

Läs intervjun med Khosro Safaei/blogg/iss-energy-specialist

Våra tjänster inkluderar

AdobeStock_549947137

Strategisk och taktisk rådgivning

Hjälp med riskhantering, effektivitet och innovation.

AdobeStock_62667374

Verksamhetsanpassad drift och underhåll

Skräddarsydda lösningar för att hålla era fastigheter i optimalt skick.

AdobeStock_538838335

Energioptimering

Användning av ny teknik och smarta lösningar för att öka effektiviteten och minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

HQ_BTMU_Property_Services_1015_ (16)

Fastighetsunderhåll

Genom skötsel och planering av utemiljöer ser vi till att er fastighet ger ett gott intryck och fungerar dygnet runt, året om.

AdobeStock_227988585

Anläggningsförvaltning

Global expertis inom anläggningsförvaltning som tar hand om allt från leverans till hantering av anläggningens livscykel. 

RBS

Avfallshantering

Effektiva lösningar för insamling, återvinning och hantering av avfall för att stödja er kärnverksamhet.

2022_Warehouse_13

Byggnadens konstruktion och ytskikt

Drift- och underhållsarbete anpassat utifrån varje anläggnings livscykel. 

AdobeStock_325535635

Capital projects

Helhetsgrepp om planerade underhållsbehov och investeringar, från mindre uppgraderingar till stora renoveringar.

AdobeStock_249444411

Kritiska miljöer

Standardiserat arbetssätt för att minimera störningar och upprätthålla driftsäkerhet.

AdobeStock_347602903

Hjälp med energiopptimering?

Ta hjälp av ISS och minska er energiförbrukning. Via länken kan ni läsa mer om hur vi lyckats minskad energiförbrukning med 50 procent samtidigt som vi skapar en bättre arbetsmiljö hos en av svåra kunder.

Läs mer om energiopptimering/blogg/iss-minskad-energiforbrukning