ISS_ Spain_Hospital cleaning

Hälsa & vård

Din service-partner inom hälsa och vård

Vi är Nordens ledande tjänsteföretag inom säker och kvalitetssäkrad sjukhusstädning. Vi stöttar små och stora verksamheter med högkvalitativ service och innovation som skapar trygga och trivsamma miljöer för både patienter och personal. Vi skräddarsyr lösningar för din verksamhet – oavsett storlek.

Med kunskap från 700+ sjukhus världen över

2022_Health_Services_23

Högkvalitativ service och innovation

Vi förstår de specifika utmaningar som finns inom hälsa och vård och använder våra globala resurser för att erbjuda högkvalitativ service samtidigt som vi följer lokala regelverk. Genom teknik och innovation strävar vi efter att förbättra både verksamheten och patienternas upplevelse.

AdobeStock_343202125

Sjukhusstädning av högsta kvalitet

Våra specialutbildade medarbetare arbetar sida vid sida med er för att skapa en ren och välkomnande miljö. Vi har ett starkt fokus på hygien, har lång erfarenhet inom service för hälsa och vård samt  rätt metoder, processer och arbetsledning på plats.

2022_Health_Services_14

Vi frigör tid för vård

Genom patientnära service frigör vi värdefull tid åt din sjukvårdspersonal. Vi hjälper till med patienttransporter, rengöring efter operationer och smittsanering, vilket ger din personal mer tid att ägna åt patientvård.

Derby Porters

Trygga vårdlokaler med vår expertis

Våra specialutbildade medarbetare är experter inom städning av sjukhusmiljöer och smittsanering. De följer strikta hygienrutiner och riktlinjer för att säkerställa trygga vårdlokaler. Vi utför regelbundna kvalitetskontroller och mätningar för att garantera högsta standard.

AdobeStock_492674141

Bra arbetsmiljö med välfungerande service

Vi vet att välfungerande service bidrar till en positiv arbetsmiljö. Våra medarbetare är en del av att få sjukvården att fungera och bidrar till att din personal trivs och kan erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för era patienter.

ISS and Watershed forge global partnership_14092023

Läs de senaste nyheterna från ISS 

INSIKTER & NYHETER/blogg