ISS minskar matsvinn och reducerar växthusgas-utsläpp

iss-ansluter-till-cool-food-pledge

Att reducera ISS växthusgasutsläpp från mat med 25 procent till 2030 och halvera ISS matsvinn till 2027 (utifrån baslinjen 2019) är två mål ISS åtagit sig att uppnå genom att vi 2022 skrev under Cool Food Pledge.

ISS Sveriges genomförde en första baseline-mätning av matsvinn i början av 2022. Sedan april samma år genomförs mätningen kontinuerligt. På bara ett och ett halvt år lyckades ISS reducera matsvinnet med hela 25 procent från våra restauranger.

Det är fantastiska siffor! Ett resultat av strukturerat och målinriktat arbete – som verkligen visar att våra ansträngningar lönar sig. Vi har systematiskt sett till att alla ska förstå varför detta är viktigt och utbildat restaurangerna kring hur de sen ska organisera sig för att få in mätningen som rutin och det har vi lyckats med! Alla enheter mäter och rapporterar matsvinn vilket gör att vi har rätt data att arbeta med och rikta insatserna rätt för att minska matsvinnet, säger Susanne Lundström, Head of Food Services på ISS Sverige.

Även på koncernnivå märks stora skillnader, globalt har ISS minskat matsvinnet med 30 procent sedan basårsmätningen 2019. Tack vare den redan realiserade minskningen är vi nu på god väg att uppnå vårt mål: att halvera ISS totala matsvinn till 2027.

Reducera växthusgasutsläpp från mat

Utöver matsvinn arbetar vi med att reducera växthusgasutsläpp från mat med 25 procent till 2030 (utifrån baslinjen 2019). Därför görs ökade satsningar på växtbaserade och koldioxidreducerade måltider. Något som påverkar hela värdekedjan: ökat inköp av växtbaserade råvaror, anpassade menyer och förändrade beteendemönster.

AdobeStock_463052283

Platser gör skillnad 

För att nå skarpa hållbarhetsmål behöver platser förändras. Här föds nya möjligheter. Vi ställer höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra. Därför är vi transparenta med vad vi gör för att bidra till en hållbar utveckling. 

Läs mer om ISS hållbarhetsarbete/hallbarhet