ISS anställer  1000 flyktingar i Europa

Tent

ISS, en av världens ledande aktörer inom Workplace Experience och Facility Management, förbinder sig till att anställa 1 000 flyktingar i Europa.

ISS, en av världens ledande aktörer inom Workplace Experience och Facility Management, förbinder sig till att anställa 1 000 flyktingar i Europa. Detta tillkännagavs under Tent Partnership for Refugee’s European Business Summit i Paris den 19 juni 2023. Åtagandet bygger på ISS pågående engagemang att anställa, utbilda och höja kompetensen hos nyanlända och flyktingar.

Europa befinner sig just nu i den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Krisen omfattar fem miljoner flyktingar, huvudsakligen kvinnor från Ukraina. Mot denna dystra bakgrund lovar ISS att anställa 1 000 flyktingar i Europa de närmaste tre åren. Som en del av detta arbete kommer ISS att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter för flyktingar samt ge dem möjlighet att inte bara få en anställning hos ISS utan också bli en del av- och inkluderas i samhället där de bor.

Det viktigaste åtagandet som någonsin gjorts

Tillsammans med ett dussin stora arbetsgivare och några av de mest kända varumärkena i Europa, inklusive Amazon, Marriott International och Microsoft, ansluter sig ISS till löftet, att tillsammans tillhandahålla jobb och utbildning till mer än 250 000 flyktingar i Europa under de kommande tre åren. Tillsammans utgör detta det mest betydande affärsåtagandet som någonsin gjorts för att främja den ekonomiska integrationen av flyktingar.

- Varje handling räknas. Varje individ, varje företag och varje organisation har makten att göra skillnad. Men, med de allvarliga humanitära kriser vi står inför måste vi gemensamt accelerera vårt sociala engagemang för att skapa varaktig förändring till förmån för människor och samhället. ISS har ett 120-årigt arv av en stark drivkraft att göra verklig skillnad. Jag tror på att vi tillsammans, genom att använda den kraft som finns gemensamt, kan skapa förändring och forma en bättre framtid för alla, säger Jacob Aarup-Andersen, Group CEO på ISS A/S

ISS åtagande bygger på det nyligen gjorda löftet att stödja, anställa och integrera nyanlända och flyktingar inom företaget samt i de samhällen ISS verkar.

I Sverige har ISS inlett ett samarbete med Tent under våren 2023 och de första medarbetarna har redan anställts, två kvinnliga flyktingar från Ukraina som började jobba på ISS under juni 2023.

- Flyktingar och nyanlända står inför många utmaningar när de kommer till ett nytt land. Inte minst när det kommer till att ta sig in i arbetsmarknaden. Vi som företag behöver ta ett ansvar att hjälpa dessa ambitiösa, starka människor att få en bra start och rätt förutsättningar i samhället, säger Paolo Pelacchi, People & Culture Director på ISS Sverige.

 

bistro-nyhamnen

läs fler nyheter från ISS

INSIKTER & NYHETER/blogg