Pantamerabilen, ett initiativ för att främja hållbarhet och hjälpa utsatta familjer 

SE_ISS x Volvo Group - Pantamera

Volvokoncernen på Campus Lundby har tagit ett nytt steg mot att främja hållbarhet och stötta utsatta familjer. Genom sitt nytt initiativ, kallat "Pantamerabilen", ges medarbetare möjlighet att lämna pantflaskor på Lundbyområdet. Dessa pantflaskor samlas in och panten skänks till Stadsmissionen i Göteborg för att hjälpa familjer som lever i utsatthet.  

På Campus Lundby har engagemanget varit stort i att minska vår miljöpåverkan och arbeta för en hållbar utveckling. Nu har ett nytt initiativ sett dagens ljus, "Pantamerabilen". Detta initiativ ger våra medarbetare möjlighet att göra en konkret insats för både miljön och samhället.

"Pantamerabilen" är en viktig del av Volvokoncernens strävan efter att minska avfall och främja återvinning. Genom att placera sorteringskärl för pant i pentryn på byggnader i Campus Lundby kan medarbetarna enkelt lämna sina tomma pantflaskor och burkar. Istället för att slängas i vanliga sopor blir dessa förpackningar till värdefulla resurser.

Det är viktigt att notera att det inte är tänkt att medarbetarna ska ta med sig pantflaskor hemifrån, eftersom kärlen i pentryn inte har kapacitet att rymma stora mängder flaskor. Istället erbjuds en bekväm plats för att lämna tomma pantflaskor och burkar som förbrukats på arbetet och som genererar värdefulla resurser istället för att hamna i vanliga sopor.

Men initiativet handlar inte bara om att främja hållbarhet. Genom att samarbeta med Stadsmissionen i Göteborg har Volvokoncernen även hittat ett sätt att hjälpa utsatta familjer. De insamlade pantpengarna skänks till Stadsmissionen, där de används för att stödja familjer som lever i utsatthet och som är i behov av mat och kläder till sina barn.

Genom "Pantamerabilen" skapar Volvokoncernen en vinn-vinn-situation. Medarbetarna kan enkelt bidra till att minska avfallet och främja återvinning samtidigt som de ger en hjälpande hand till familjer som kämpar. Det är en tydlig demonstration av företagets engagemang för både hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Tillsammans med vår partner ISS utforskar vi dessa frågor för att utvidga våra idéer och dra inspiration från olika projekt, både inom och utanför Volvo. När ISS föreslog idén, var vi snabba att ta till oss den. Ett tydligt exempel på innovativt tänkande genom bredare perspektiv”, säger Michael Brunstedt, Partnership & Innovation Manager, VGRE.

Genom "Pantamerabilen" visar Volvokoncernen vägen för hur företag kan integrera hållbarhetssträvanden och socialt ansvarstagande. Detta är ett initiativ som visar att varje individ och organisation kan göra skillnad när vi arbetar tillsammans för en bättre och mer rättvis värld. 

Tack Volvo Group Real Estate för den fina artikeln!

På bilden: Songul Sevgi, ISS

AdobeStock_414878269

Läs fler nyheter från ISS

INSIKTER & NYHETER/blogg