AdobeStock_619367435

ISS – vi skapar framtidens arbetsplatser

Vi hjälper människor och företag att växa genom att utveckla platser. Med strategisk rådgivning och design skapar vi trivsamma och inspirerande arbetsplatser.

Attraktiva arbetsplatser som stärker er företagskultur

En genomtänkt och attraktiv arbetsplats lockar talanger, inspirerar medarbetare och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Tillsammans med er skapar vi en Workplacestrategi, från morgonkaffet till dagens sista möte, för att maximera upplevelsen för era medarbetare. 

Multi-ethnic business group in an office building

Attrahera och behålla de rätta talangerna

Vi är experter på att skapa och upprätthålla produktiva arbetsplatser som stärker ert varumärke och ökar engagemanget så att ni kan behålla de bästa medarbetarna och attrahera nya talanger.

AdobeStock_267042064

Bättre prestationer med hjälp av teknik

Våra digitala lösningar, från smarta byggnader till en användarvänlig workplace experience app, förändrar hur era medarbetare upplever arbetsplatsen. Vi fokuserar på att öka effektiviteten samtidigt som vi minskar kostnader, med full transparens genom våra business intelligence-system.

Varför ska ni välja ISS

Vi skapar workplacedesign baserad på erfarenhet och data

ISS kombinerar globala erfarenheter och data för att skapa moderna och attraktiva arbetsplatser. Med över 100 000 designade arbetsplatser världen över och mer än 20 års erfarenhet har vi expertisen för att skapa arbetsplatser som passar ert företag och era medarbetare.

100.000 +

DESIGNADE ARBETSPLATSER VÄRLDEN ÖVER 

20 +

ÅR MED DATA GÄLLANDE MÄNNISKOR OCH PLATSER 

Trevligare vardag med fungerande arbetsplatser

Vår skräddarsydda service optimerar utrymmen och maximerar värdet av era investeringar. Från Workplace strategy och design till servicedesign och portföljstrategi, vi skapar en trevligare vardag för era medarbetare och besökare. 

AdobeStock_381320582

Workplace strategy

Vi hjälper er att skapa en stark, smidig och minnesvärd arbetsplatsupplevelse på samtliga era kontor och siter. Vi utformar minnesvärda serviceupplevelser som förenar er affärsstrategi, arbetsplatsens design och era medarbetares behov.

AdobeStock_433388834

Workplace design

Med utgångspunkt i löpande förbättringar och tjänster designar vi smidiga, trygga och effektiva arbetsplatser som möter era verksamhetsbehov och skapar möjligheter för medarbetare att engageras, prestera och utvecklas.

AdobeStock_307735305

Servicedesign

Innan vi utformar vår service, identifierar vi medarbetarnas rörelsemönster på arbetsplatsen och alla kontaktytor mellan medarbetare och olika servicefunktioner, för att förstå hur vi kan stödja era medarbetare på bästa sätt.

AdobeStock_207094889

Portföljstrategi

Vi hjälper er att optimera er fastighetsportfölj med strategier gällande omfördelning, minskning, omflyttning eller nyanvändning av era tillgångar som bidrar till lägre avgifter och säkerställer besparingar. 

FI_2019_Danske Bank_Facility management_03

Strategi för flyttar och omlokalisering

Vi erbjuder tjänster som hjälper er att skapa en skräddarsydd strategi för omlokalisering som förenar era mål för verksamheten och varumärket med medarbetarna, lokalerna och produktivitet. 

AdobeStock_619367435

Samarbete

Vår lösning för att möjliggöra samarbeten bidrar till en ny nivå av flexibilitet i er verksamhet. Tillsammans med er omvandlar vi tillgängliga ytor på kontoret till platser där samarbete står i centrum.

AdobeStock_79454367

Capital projects

Genom att kombinera analys av anläggningsdata med vår förståelse för arbetsplatsen, kan vi hantera samtliga av era fastigheters planerade underhållsbehov och tillkommande investeringar, innefattande allt från ombyggnationer och kontorsflyttar, till uppgraderande och införande av ny teknik. 

AdobeStock_619798595

En mental förändring

Genom att skapa nya vanor och förändra hur människor använder utrymmen kan vi hjälpa er att optimera era miljöer – och samtidigt minska era underhållskostnader och klimatavtryck. Vi använder vår expertis för att identifiera alla resurser som inte används, och kan förändra era platser så att de används på bästa sätt. 

AdobeStock_675888774

Så ser medarbetarna själva på distans- och hemarbete!

I en undersökning från ISS framkommer att nästan varannan svensk anser att hemarbete har en negativ effekt på kulturen eftersom relationer till kollegor och chefer försämras. Hur ska ni som arbetsgivare förhålla er till detta och vad mer behöver man ha i åtanke när man skapar framtidens arbetsplats? 

Läs mer och ladda ner rapporten här/trendrapport