LEVERANTÖRSINFORMATION 

Information till dig som leverantör

AdobeStock_302939041

Vi köper varor och tjänster från flertalet externa leverantörer. Alla inköp genomförs på ett strukturerat och professionellt sätt för att på bästa sätt möta våra egna och våra kunders behov.

ISS Facility Services AB

organisationsnummer 556410-3280

0
AdobeStock_541142737

Kontakta oss

Tel: 077-118 10 20 

Mail: inkop@se.issworld.com  

Fakturor

Elektronisk faktura

GLN: 7332973000002

VAN-leverantör: Basware

Format: Svefaktura

Märkningskrav: ISS driftområde (alltid 5-7 siffror) (numeriska) i följd utan bindestreck (-) och mellanslag. Ex. 1234567. Registreras i XML-tag: "/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]".

När anslutningen är klar från er sida vänligen bekräfta till oss att ni börjat sända e-fakturor till oss på mail: ekonomiservice-lev@se.issworld.com


PDF-faktura (e-mailfaktura) 

Mailadress: 

isssweden@pdf.basware.com

Märkningskrav: ISS driftområde (5 siffror) i Er referens.

OBS! Mailadress är endast för fakturor. Övrig korrespondens är som tidigare på ptp@se.issworld.com 

Pappersfaktura

Fakturaadress:

ISS Facility Services AB

Box 981

831 29 ÖSTERSUND

Att hantera en faktura kostar stora belopp för både leverantör och köpare. För att sänka våra gemensamma kostnader ber vi er att i möjligaste mån, sända en samlingsfaktura per månad och kostnadsställe eller enligt särskild överenskommelse som träffas vid beställningstillfället.  


Information på fakturan


För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs det att fakturan är adresserad rätt och märkt med:

  • ISS referens: driftområde (alltid 5-7 siffror). Saknar detta kommer fakturan återsändas.
  • ISS beställare/kontaktperson (för- och efternamn)
  • Om arbetsorder (AO) uppges vid beställning, ska detta ej stå som referens, men i eget fält Er order, i textfält eller på radnivå på fakturan

Dessa uppgifter, liksom fakturaadress, ska uppges av ISS representant vid beställningstillfället.

Fakturor som är ofullständiga eller inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick.

Kontakt Leverantörsreskontra på ptp@se.issworld.com

AdobeStock_637824260

Leverantörsrelationer - ProcurePASS

ISS ProcurePASS är en gemensam, transparent lösning för leverantörers som omfattar samtliga länder som ISS verkar i. Varumärkesskydd och riskhantering är ett av ISS främsta värdeerbjudanden. ProcurePASS ska aktivt stödja våra kunders ökande behov och ytterligare förbättra vårt samarbete med våra leverantörer, vår regelefterlevnad samt våra kvalitetsstandarder. Vi strävar mot en transparent leverantörskedja som uppfyller våra etiska regler som uttrycks i ISS Supplier Code of Conduct (Uppförandekod leverantörer).

Inköpsvillkor

1. Generellt inköpsavtal 

2. Allmänna villkor för varor och tjänster 

3. Uppförandekod för leverantörer 

4. Informationssäkerhet