US_2019_Riot Games_LA_Annual Report 2019 (13)

om oss

ISS - Din partner för fastighetstjänster

Vi är ISS, din partner för alla tjänster i din fastighet. Med en halv miljon engagerade anställda över hela världen använder vi vår gemensamma kunskap och innovationsförmåga för att få platser att fungera, nu och i framtiden.  

Vi finns där du finns

Vi finns över hela Sverige och i mer än 30 länder globalt. Det gör oss till den perfekta partnern för förtag i alla branscher, stora som små. Upptäck mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig i din bransch.

FI_2018_Ultimes Business Garden_IFS_01

Vår gemenskap

Styrkan finns i vår gemenskap där varje individ är viktig. Tillsammans arbetar vi i partnerskap, både globalt och lokalt, med våra medarbetare, partners och kunder.  

Mining Hospitality

Hur vi arbetar

Vårt arbetssätt bygger långvariga relationer och förtroende. Vi är professionella och transparenta för att skapa förståelse för ditt företags och dina kunders behov. Genom att använda data, erfarenheter och kunskap utvecklar vi smarta lösningar för att möta behov, hantera risker och sänka kostnader.  

”People make places and places make people"

Historical_Pictures_1960-1973_0007

Vår historia

Med över 100 års erfarenhet har ISS hållit fast vid sina grundläggande värderingar. Kärnan är att koppla samman människor och platser för att få världen att fungera bättre. Oavsett om det är sjukhus som vårdar patienter, företag som ökar produktiviteten eller flygplatser som transporterar resenärer, finns vi där för att hjälpa till. 

ISS and Watershed forge global partnership_14092023

Ett partnerskap som stödjer era medarbetare och miljöer

Vi skapar en arbetsplats som inte bara möter dagens behov utan också stöder er framtid. Vi tror på långsiktiga relationer där er framgång blir vår framgång, och vi är här för att göra er arbetsplats till vår arbetsplats. 

Våra åtaganden:

 • Medarbetaromsorg: Våra dedikerade team tar hand om era medarbetare. 
 • Kulturell hänsyn: Vi värnar om er unika företagskultur och anpassar våra tjänster efter era behov.
 • Teknologisk innovation: Från avancerad teknologi till högsta krav på säkerhet och hygien.  
Investor_presentation

Kvalitet och lagföljsamhet - kärnan i vår verksamhet

Vi sätter standarden för facility service internationellt med högkvalitativa tjänster och lösningar. Vårt systematiska arbetssätt säkerställer överlägsen service som överträffar dina förväntningar.

Läs mer om våra koncernpolicys och engagemang för kvalitet:https://www.issworld.com/en/investor/investor-relations/corporate-governance#isscorporategovernancedocuments
AdobeStock_522757499

En stark, transparent leverantörskedja hos ISS

Vår ambition är att vara en god företagsmedborgare och vi följer FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utöver det ser vi till att vår uppförandekod för leverantörer efterlevs som säkerställer ansvarsfulla, etiska, sociala och miljömässiga principer i leverantörsrelationer. 

Här finns mer information för dig som leverantör/om-oss/leverantorsinformation

Ett systematiskt sätt att säkerställa kvalitet och följa lagar och regler

Regler och förordningar varierar mellan olika branscher. Men något som inte förändras är behovet av kvalitet och lag- och regelefterlevnad.

Våra styrkor:

 • Kvalitet och lag- och regelefterlevnad är grundläggande i vårt tillvägagångssätt.
 • Höga servicenivåer och kvalitet är förankrade i våra processer och metoder.

Vi garanterar:

 • Möter era behov med högsta servicenivå. 
 • Säkerställer hälsosamma och trygga arbetsmiljöer.
 • Hanterar mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter enligt lokala och internationella regelverk.
 • Upprätthåller en ansvarstagande leverantörskedja.
 • Minskar vårt miljöavtryck överallt där det är möjligt.
 • Minskar risker genom interna processer, smart teknik och kontinuerlig utveckling av våra medarbetare