AdobeStock_119245852

Energi

Vi skapar hållbara och effektiva arbetsplatser

Hållbarhet och innovation är avgörande för framgång inom energisektorn. Våra lösningar stärker er verksamhet genom att skapa trygga och innovativa arbetsplatser. Med våra välutvecklade processer och fokus på hållbarhet, bidrar våra tjänster till er utveckling.

  Service som skapar säkerhet och enhetlighet

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster med kompetens från hela världen. All leverans utförs av våra egna medarbetare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oavsett var ni befinner er kan ni lita på att vår service uppfyller era krav.

Städtjänster

Rena och säkra miljöer i hela kedjan: Oavsett vilken miljö som behöver städning ser vi till att era arbetsplatser är trygga och rena. Våra utbildade team utför allt från kontorsstädning till höghöjdsstädning, och vi har specialkompetens inom industriell städning och avveckling av kärnkraftsanläggningar.

Supporttjänster

Support som låter er fokusera på kärnverksamheten: Våra supporttjänster är skräddarsydda för att underlätta er vardag, från effektiv avfallshantering till serviceinriktade receptionstjänster och smidig posthantering. 


Workplace

Trivsamma arbetsplatser: Våra experter designar och optimerar era arbetsplatser för att främja samarbete, produktivitet och välmående. Våra smarta lösningar skapar en trivsam och innovativ miljö som inspirerar till nytänkande. 

Tekniska tjänster

 Teknik för trygga och effektiva byggnader: Våra tekniker ser till att era byggnader fungerar optimalt dygnet runt. Vi erbjuder tekniskt underhåll och energieffektivisering för att säkerställa smidig drift.

Mat & Dryck

Mat som skapar energi och välmående: Vi sätter er medarbetares hälsa och välbefinnande i fokus genom att erbjuda näringsrik mat och matupplevelser som förbättrar arbetsdagen.

AdobeStock_286663293

En trygg och erfaren partner

Vi är er pålitliga partner från strategisk planering till praktiskt genomförande. Våra tjänster är utformade för att hålla er verksamhet i gång samtidigt som vi hjälper er att lösa utmaningar, uppfylla mål och skapa mervärde.

Med vår breda erfarenhet från energisektorn inom såväl kärnenergi, vattenkraft och vindkraft, kan vi stötta er verksamhet i allt från kontorsmiljöer till produktionsmiljöer. Våra tjänster skapar värde för er i allt från löpande underhåll till specifika projekt.

2023_ISS_Porto_001

Vi uppfyller alla krav inom hälsa och säkerhet

Riskhantering, lagefterlevnad och ett starkt fokus på hälsa och säkerhet är, och har alltid varit, vår högsta prioritet. Våra ISO-certifierade ledningssystem är anpassade till era processer vilket säkerställer att de lagkrav och riktlinjer som gäller för er verksamhet löpande kan uppfyllas. Detta möjliggör styrning och kontroll genom hela kedjan. Vi arbetar bland annat med gedigna processer, inklusive operativa moment så som riskbedömningar och skyddsronder. Vi arbetar även med systematisk medvetenhet, personligt ansvar och personliga mål för alla medarbetare gällande hälsa, risk och säkerhet. 

ISS and Watershed forge global partnership_14092023

Arbetsplatser som attraherar talang

Vi skapar trygga och produktiva arbetsplatser där branschens främsta medarbetare trivs och vill arbeta. Genom inspirerande arbetsplatsdesign och utvecklingsmöjligheter för era medarbetare hjälper vi er att vara en attraktiv arbetsgivare.