FI_2023_Restaurant Ragnar_Cash desk_02

Social hållbarhet på ISS

På ISS värderar vi social hållbarhet högt, vilket för oss innebär att främja mänskliga rättigheter, omtanke, respekt och välbefinnande. Vi strävar efter att påverka samhället i en positiv riktning mot en hållbar framtid. 

AdobeStock_381320582

ISS medarbetare – kärnan i vår verksamhet 

Vi betraktar våra medarbetare som hjärtat i ISS verksamhet och de utgör vår mest värdefulla tillgång. Många av dem arbetar ute hos våra kunder, vilket ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Vi fokuserar på områden som arbetsmiljö, hälsa, ledarskap, medarbetarengagemang, utbildning och jämställdhet för att skapa en positiv arbetsmiljö.

AdobeStock_619798168

Ansvar för samhällsutveckling

ISS, som en stor och betydande arbetsgivare, känner ett ansvar att bidra till samhällets utveckling. Vi strävar efter att använda vår befintliga verksamhet och expertis för lokalt jobbskapande, utbildning, mångfald och välgörenhet.

Website_Sustainable_food_waste

Mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande

Mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsrättsprinciper är själva grunden för socialt ansvarstagande. Globalt bidrar ISS till människor möjlighet till arbete och förbättrar medarbetarnas liv på ett sätt som stöder både vår verksamhet och en hållbar utveckling. Vi åtar oss att säkerställa rättvis behandling utan diskriminering eller trakasserier samt respektera kollektivavtal och arbetstagarens rätt att gå med i fackföreningar.

SE: Zeynep Kale och Zekiye Arslan

Språk och integration – en nyckel till utveckling

ISS inser vikten av språkkunskaper och integration. I en tid då språkkrav blir alltmer betydelsefulla i upphandlingar, engagerar vi oss i att anställa och stödja flyktingar i Europa. Vi ser arbete som en möjlighet för individuell utveckling, språkinlärning och inkludering i samhället. 

Läs mer i artikeln/blogg/iss-lingio
Tent

ISS åtagande att anställa flyktingar

Som en ledande aktör inom Workplace Experience och Facility Management, förbinder sig ISS att anställa 1 000 flyktingar i Europa. 

Läs mer om vårt engagemang för social hållbarhet och integration/blogg/iss-anstaller-1-000-flyktingar-i-europa