Happy business colleagues discussing with each other in conference room at office

ISS TRENDRAPPORT 2024

Kontorslivet i förvandling

Kontoret är fortfarande viktigt, men 2024 har kontoret fått en ny betydelse. Det visar sig när ISS undersöker kontorsarbetares attityder till arbetslivet. Vi ser tydliga fördelar med att jobba hemma, men vi förstår också att något går förlorat när vi inte ses. Hur bygger vi för framtiden?

För andra året i rad har ISS tagit tempen på svenska kontorsarbetare där vi följer utvecklingen i trenderna inom arbetslivet och förvandlingen av kontorslivet.

Nu befinner vi oss mitt i ett skifte där företagsledningar navigerar för att vara attraktiva arbetsgivare, bygga gemenskap, utveckla ledarskapet och dimensionera storlek och innehåll för sina kontor. Hur kan kontoret på bästa sätt stötta medarbetarna, verksamheten och affärsmålen? Vad ska kontoret då innehålla? När platsens betydelse för var arbete utförs minskar, och medarbetarnas autonomi ökar — då behöver vi utmana gamla antaganden om kontorets roll och ersätta dem med nya. För kontoret har fortfarande betydelse för oss — bara en annan än tidigare.

SE_2024 Trendrapport bild 1

SPANING #1

62 procent arbetar hemifrån minst en dag i veckan. Om svenskarna fick välja själva skulle 75 procent arbeta hemifrån varje vecka.

Trots många arbetsgivares ansträngningar vill svenska kontorsarbetare fortsätta att arbeta på hybrida sätt i ännu större utsträckning än de gör idag.

SE_2024 Trendrapport bild 3

SPANING #2

43 procent anger spara pengar som en fördel med att arbeta hemifrån.

Att omvärldsläget och konjunkturen påverkar svenskarna märks på flera sätt, 2023 angav bara 32 procent spara pengar som en fördel med att arbeta hemifrån.

SE_2024 Trendrapport bild 1

SPANING #3

75 procent av respondenterna i vår undersökning har svarat att kontoret är viktigt eller mycket viktigt. Det finns dock inget likhetstecken mellan viktighet och närvaro

SE_2024 Trendrapport bild 2

SPANING #4

Medarbetare ser inte bara fördelar med distansarbete utan också risker.

50 procent ser långsiktiga risker för sig själva med att jobba mycket hemifrån i form av minskat nätverk, både professionellt och socialt. 55 procent ser långsiktiga negativa effekter i form av svagare företagskultur och vi-känsla.

Läs hela rapporten

Årets rapport är framtagen tillsammans med Antrop och baseras på en enkätundersökning med drygt 1000 svenska kontorsmedarbetare, genomförd av Norstat i februari 2024.