Leaf

Miljömässig hållbarhet på ISS

På ISS tar vi aktivt ansvar för miljöfrågor, både som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vår grundläggande ambition är att vara ledande inom förebyggande miljöarbete.

RBS

Resurssmart arbete och kontinuerlig utveckling

Vi arbetar resurssmart för att minska de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet. Genom att utvecklas och genomföra förbättringar kan vi erbjuda miljöanpassade lösningar. 

ISO-certifieringar och märkningar

  • ISS har tre ISO-certifieringar: kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning.
  • Svanenmärkta städtjänster sedan 2014
  • Auktorisation Almega Serviceföretag 

AdobeStock_293183422

Tydliga miljömål och miljöanpassade tjänster

Våra tydliga miljömål och anpassade tjänster minskar vår egen miljöpåverkan och stödjer våra kunders miljöarbete. Vi fokuserar på källsortering, minskad vattenförbrukning och energieffektivisering i fastigheter. 

Ecological energy renewable solar panel plant with urban landscape landmarks

Globala hållbarhetsplaner

Med globala hållbarhetsplaner strävar vi mot nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Utsläppsminskningen kan beskrivas inom scope 1, 2 och 3.

Läs mer om scope 1, 2 och 3 här/hallbarhet
2023_ISS_Cleaning Service_02

Engagerad och utbildad personal

För att vara engagerade i miljöarbetet behöver våra medarbetare ha kunskap och kompetens. ISS miljöutbildning ger våra anställda förståelse för de globala miljöfrågorna och hur de kan tillämpa miljöhänsyn på ett konkret sätt inom våra olika serviceuppdrag. 

ISS och Watershed i partnerskap för omfattande koldioxidreducering

Läs mer i artikeln/blogg/iss-watershed-omfattande-koldioxidreducering