AdobeStock_619367435

ISS arbetsmiljöarbete: Vi prioriterar säkerhet, hälsa och trivsel

Arbetsmiljön har en avgörande betydelse för allas säkerhet, hälsa och trivsel. Vi tar din arbetsmiljö på största allvar och bygger vårt arbetsmiljöarbete på de lagar som gäller.  

AdobeStock_675888774

Vårt arbetsmiljöarbete

Vårt arbetsmiljöarbete baseras på svensk arbetsmiljölagstiftning, EU-standarder och våra interna ISS-policyer. Vi jobbar aktivt för att minska risken för olycksfall, arbetsrelaterade sjukdomar och besvär, så att du kan känna dig trygg och må bra på jobbet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


  • Vårt arbetsmiljöarbete är väl integrerat i vårt dagliga arbete.
  • Rutiner är noga inarbetade med praktiskt tillämpbara instruktioner

AdobeStock_422504654

Tre prioriterade områden

Vår utgångspunkt i arbetsmiljöarbetet är att ha en helhetssyn med fokus på tre prioriterade områden:

1. Arbetets förutsättningar: Utformas med kända mål och följs upp i dialog med arbetsgruppen.

2. Individen: Ska ha möjlighet till variation, delaktighet och utveckling samt att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och ta ansvar för sin hälsa.

3. Ledaren/chefen: Ansvarar för det långsiktiga förebyggande hälsoarbetet och att tolka tidiga signaler på ohälsa. Stödjer och uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter för den enskilde och arbetsgruppen.

Marina-Hörnsten1

Riskfyllda arbeten kräver säkerhetsutbildad personal

Industristädning är ett riskfyllt och krävande arbete på olika typer av industrianläggningar, som kraftverk och fabriker. Vi använder specialutrustning och metoder för att säkerställa optimal produktion, och vår personal är säkerhetsutbildad för att hantera de unika risker och faror som en industriell miljö innebär. 

Läs mer om vårt engagemang för arbetsmiljö/blogg/iss-industristadning