2022_Health_Services_17

Sjukhus-städning för trygga och rena vårdlokaler

ISS är ett av Sveriges och Norden största tjänsteföretag. Vi erbjuder specialstädning och sjukhusstädning av högsta klass som levereras av våra specialutbildade medarbetare.

Vi garanterar en kvalitetssäkrad sjukhusstädning

Som er strategiska samarbetspartner, levererar vi trevliga, rena och trygga vårdlokaler för era patienter, besökare och medarbetare oavsett om det är en mindre vårdcentral eller ett större sjukhus. Våra städmetoder är effektiva, ergonomiska och miljöanpassade och tack vare vår globala expertis inom sjukvård kan vi skapa värde genom att innovera och transformera tjänster för att uppnå optimal effektivitet och samtidigt skapa riktigt bra serviceupplevelser. 

AdobeStock_343202125

Sjukhusstädning hjälper patienter att tillfriskna

En hygienisk och säker sjukhus- och vårdmiljö är avgörande för att minska risken för infektioner och att kunna stödja patienter i deras tillfrisknande. Det är även avgörande för att er personal ska kunna hålla sig frisk och på så sätt leverera en bättre vård. Vi säkerställer högsta hygienstandarden inom sjukvården genom städning av lokaler och medicinsk utrustning, tvättservice med mera.  

2022_Health_Services_21

Frigör tid för era vårdpersonal

Genom patientnära service kan vi avlasta sjukvårdspersonal genom att frigöra tid för era  undersköterskor, sjuksköterskor och läkare så att de kan fokusera på era patienters tillfrisknande. Detta gör vi genom att exempelvis hjälpa till att flytta patienter mellan avdelningar, städa kliniskt rent efter operationer och bryta smittvägar genom smittsanering. 

2022_Health_Services_24

Specialutbildad personal och tydliga regler samt riktlinjer säkerställer trygga och säkra väntrum och vårdlokaler   

Våra kompetenta medarbetare är specialutbildade inom städning av sjukhus samt är experter inom smitt- och saneringsstädning. De följer tydliga hygienrutiner, regler och riktlinjer för att säkerställa trygga och säkra vårdlokaler. Genom att genomföra kontinuerliga uppföljningar av resultat, personal och rapportering ser vi till att alltid levererar sjukhusstädning av högsta klass. Vi har möjlighet och kompetensen att utföra städning enligt SS INSTA 800, Dansk hygienstandard, Svensk standard och SIV – Städning i Vårdlokaler. För uppföljning av tjänsten utför vi regelbundna kvalitetskontroller, INSTA-kontroller och ATP-mätningar.  

DE_MyISS_Smartphone

steg 1

Kontakta oss 

Behöver ni hjälp med sjukhusstädning? Börja då med att kontakta oss genom att fylla i formuläret högst upp på sidan. Vi kommer då att återkoppla till er inom kort för att ta ärendet vidare.   

HQ_Covid-19_2020 (11)

steg 2

Platsbesök 

För att kunna erbjuda skräddarsydd sjukhusstädning kommer vi ut till er för ett platsbesök. Vi går tillsammans igenom era lokaler. Därefter sätter vi ihop en offert.  

Cleaning soap dispenser

steg 3

Vi börjar arbeta 

Efter accepterad offert kan vi påbörja sjukhusstädningen.  

AdobeStock_326319922

steg 4

Uppföljning och utvärdering 

En viktig del av vår sjukhusstädning är kvalitetskontroll och uppföljning av vårt samarbete. För att du som kund alltid ska känna dig nöjd besiktigar vi tillsammans arbetet regelbundet.