ISS deltar vid Workplace Pride Nordic Forum i Stockholm

SE-Workplace Pride Nordic Forum

Margot Slattery, Group Head of Diversity & Inclusion and Belonging ISS, och Bianca Hermansen, Head of Workplace Experience Design ISS, deltog som moderator och panelist när Workplace Pride Nordic Forum: Joining forces for LGBTIQ+ Workplace Inclusion ägde rum i Stockholm. 

Under evenemanget samlades medlemmar och stakeholders från Workplace Pride i Norden för att dela kunskap och hitta synergier, för att utforska hur vi gemensamt kan göra framsteg för LGBTIQ± community på arbetsplatsen.

- Som ledare inom Workplace är det vårt ansvar att fråga oss själva: Hur ser situationen ut idag och vad kan vi göra och förändra för att göra framsteg för LGBTIQ± community på arbetsplatsen? En sak är säker och det är att saker inte alltid är som vi tror att de är. Som globalt företag har vi en möjlighet och därmed ett ansvar att påverka. Så, hur säkerställer vi att vi skapar arbetsplatser som är trygga för alla, både idag och imorgon? Vi har mycket arbete att göra och därför är möjligheter som dessa otroligt viktiga att ta tillvara på - att vi samlas för diskussion, utveckling och lärande. - Säger Margot

Det handlar delvis om att utbilda och skapa ramverk för alla medarbetare. Men det handlar också om att våga vara den personen i rummet som inte skrattar åt det som inte är roligt eller till och med vara den som säger ifrån och förklarar varför man inte skrattar- att säga ifrån när något inte är okej. Om det är säkert, måste vi våga ha de svåra diskussionerna för att kunna gå framåt och skapa förändring - Säger Bianca
 


AdobeStock_414878269

Läs fler nyheter från ISS

INSIKTER & NYHETER/blogg