AdobeStock_680978948

Hybridarbete försämrar företagskulturen 

Hur påverkas egentligen företagskulturen av distans- och hemarbete?

I en undersökning från ISS framkommer att nästan varannan svensk svarar att hemarbete har en negativ effekt på kulturen eftersom relationer till kollegor och chefer försämras. 49 procent tror dessutom att hemarbete leder till att man blir mindre intresserad av sociala sammanhang och aktiviteter, vilket i sin tur leder till sämre och färre arbetsrelationer.

Arbetsplatsen har historiskt varit förknippad med en fysisk plats, något som pandemin har förändrat i grunden. Kontorsarbetarens arbetsliv ser helt annorlunda ut idag. ISS undersökning visar att 60 procent av svenskarna arbetar hemifrån minst en gång i veckan.  

Konsekvenserna av de nya arbetssätten börjar nu allt mer tydliggöras. I undersökningen säger åtta av tio att den sociala interaktionen på arbetsplatsen är viktig samtidigt som 45 procent uppger att deras relationer till kollegorna påverkats till det sämre av att jobba hemifrån. En femtedel svarar att deras relation till chefen blir sämre på grund av hemarbete.  

– Det finns såklart både för- och nackdelar med våra nya arbetssätt. Men hur stärker man de sociala relationerna mellan medarbetarna och hur bygger man en företagskultur? Den fysiska arbetsplatsen är en otroligt viktig byggsten i en stark företagskultur. Vi vet att platser verkligen gör skillnad. Som företagsledare är det inte en dag för sent att börja fundera på hur man skapar en strategi för att attrahera och motivera medarbetarna att spendera tid på sin arbetsplats, säger Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.  

Kontoret är viktigare för unga 

Vid jämförelse mellan åldersgruppen 18-40 år och 41+ så tycker varannan person i den yngre gruppen att arbetsplatsen är viktig, men bara en tredjedel av de som är plus 41 år. En av fyra i den yngre gruppen tycker också att relationen till deras närmaste chef har försämrats av hemarbete, medan endast 16 procent av den äldre gruppen upplever samma sak. 

– Vad händer med kompetensöverföringen när de äldre grupperna uppskattar hemarbete och de yngre vill vara på kontoret? Tillfällena att dela erfarenheter och kompetens minskar när specifika grupper väljer att arbeta hemifrån. Som arbetsgivare innebär det ytterligare utmaningar där den fysiska arbetsplatsen måste stimulera möten mellan olika typer av medarbetare, avslutar Andreas Thorling. 

Vill du läsa hela rapporten? Ladda ner den via formuläret nedan. 


Om undersökningen: 

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av ISS Facility Services AB. Totalt har 1 050 svenska kontorsarbetare med möjlighet till hemarbete, i åldrarna 18–79 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är riksrepresentativ med deltagare från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under februari 2023. 

AdobeStock_233763973

Läs fler nyheterna från ISS 

INSIKTER & NYHETER/blogg