FI_2023_Restaurant Ragnar_Cash desk_03

Mat ska bidra till gemenskap, att stärka team och sprida glädje 

FI_2023_Restaurant Ragnar_Customer service_02

För oss handlar det om att sätta måltiden i ett sammanhang 

Måltiden skapar en paus från de dagliga rutinerna. Vi hjälper er att förstärka pausens positiva inverkan genom att utveckla måltidsmiljön. Det handlar om allt från bemötande och utbud till miljö och kvalitet. 

Interior Of Busy Office Coffee Shop With Businesspeople Working At Tables

Personalrestaurang

Era medarbetare tillbringar en stor del av sina liv på arbetsplatsen. Där förväntas de prestera, vara kreativa och effektiva varje dag. För detta krävs både energi och återhämtning. Vi lägger särskild vikt vid att vara tillgängliga för varje gäst och att varje gäst skall känna sig väl omhändertagen. Vi är medvetna om att många av våra gäster kan ha korta lunchraster och att det därför är av extra betydelse att allt fungerar smidigt i restaurangen och att miljön bidrar till snabb återhämtning för gästerna. 

Har ni frågor om våra personalrestauranger eller hur vi kan hjälpa just er? 

0