AdobeStock_488844262

Vi förändrar arbetsplatser med intelligenta lösningar

Vi vet att rätt lösningar kan göra underverk för er arbetsplats, bland annat genom att förbättra produktiviteten men även genom att attrahera och behålla de rätta talangerna. Tillsammans med er, hjälper våra medarbetare till att skapa mer effektiva miljöer, ta tillvara på ny teknik och innovation samt förbli konkurrenskraftiga i dagens ständigt föränderliga värld.

Från strategi till riktigt bra arbetsplatsupplevelser

Vi får hela tiden nya operativa lärdomar från våra egna medarbetare. Vi kan ge er strategiska råd om hur ni får ut högsta möjliga värde av era fastigheter genom att kombinera dessa erfarenheter med de senaste trenderna på marknaden och data från vårt facility management-system, FMS@ISS. Därefter kan vi, med hjälp av våra engagerade och utbildade medarbetare, se till att strategin blir verklighet.

Vi erbjuder smarta lösningar 

  • Vi erbjuder en rad smarta lösningar utifrån vår kunskap om alla delar av arbetsplatsuppelvelsen. 
  • Våra strategiska partnerskap bygger på en modell som gynnar tillväxt för båda parter och driver innovation på arbetsplatsen 
  • Vi tar fram lösningar för insamlande av data, erfarenheter och kunskap som hjälper oss att utveckla innovativa strategier och smarta lösningar som möter alla de behov som serviceleveransen omfattar. 

Vi skapar smartare och mer innovativa arbetsplatser 

Genom Internet of Things (IoT), och andra tekniker, så hjälper vi er att koppla samman era medarbetare och miljöer - något som stärker medarbetarengagemang, samarbete och innovation genom unika arbetplatsupplevelser. Tillsammans skapar vi en miljö som främjar nya arbetssätt. Det har aldrig varit enklare att samarbeta, boka möten och beställa mat.

Vi ökar effektiviteten med teknik 

Vår omfattande data, i kombination med IoT-teknik, gör så att planerat underhåll istället kan bli förutsägbart och proaktivt, något som minskar era risker avseende fastigheten då eventuella fel kan förutses och en kontinuerlig drift kan säkerställas.

Med samlad kunskap kan vi minska kostnaderna och höja kvaliteten 

Med tillgång till vår business intelligence, kan våra kunder få del av våra erfarenheter gällande fastighetsportföljer och verksamheter världen över, inklusive vårt AI-baserade facility management-system ingår. Vi vet hur data och kunskap kan användas för att balansera kvalitet med effektivitet. Det gör att vi kan leverera kostnadseffektivitet och excellence i utförandet av våra tjänster, grundat i globala best practices.