ISS HISTORIA

People make places and places make people

Historical_Pictures_1960-1973_0007

Välkommen till ISS - där människor skapar platser

Vi tror på att göra skillnad genom hela kedjan, från start till mål. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa arbetsplatser och miljöer som inte bara fungerar, utan också inspirerar och ger. De väljer oss eftersom vi skapar och upprätthåller miljöer som gör tillvaron både effektiv och trivsam.

Våra medarbetare bryr sig om människorna de stöttar och lägger alltid till en personlig touch för att skapa tilltalande och värdeskapande platser. Varje ISS-medarbetare är utbildad, utrustad och motiverad att leverera högsta servicenivå och kvalitet.

Genom att arbeta tillsammans med våra kunder varje dag, sida vid sida, får vi en djup förståelse för varje del av kundupplevelsen. Vi använder data, erfarenheter och kunskap för att skapa innovativa strategier och intelligenta lösningar som möter de komplexa behoven inom serviceleverans.

Vi är inte bara ett globalt företag; vi är ett företag med ett historiskt fokus på rättvisa, jämlikhet och inkludering. Vi ger våra medarbetare förutsättningar att hantera problem och möjligheter när de uppstår. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål, oavsett om det är att vårda patienter, öka produktiviteten, transportera resenärer eller tillverka produkter.

People make places and places make people - det är vår övertygelse. När vi levererar det vi ska, bidrar vi till att göra tillvaron enklare och arbetslivet bättre, och det är vad som driver oss.

Våra värderingar

Unity

Gemenskap

Vi tror på jämlikhet, inkludering och att skapa en kultur där alla kan vara sig själva. Tillsammans och enat kan vi leverera en bättre upplevelse för våra kunder. 

Honesty

Ärlighet

På ISS är vi är stolta över vårt arv: ärlighet, jämlikhet och inkludering. Vi strävar efter öppen kommunikation och samarbete, där olikheter respekteras och uppmärksammas.

Responsibility

Ansvar

Hälsa och välbefinnande är vår högsta prioritet och vill att våra medarbetare ska vara nöjda, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att utvecklas. Vi skapar en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare och förbättrar de samhällen vi verkar i.

Entrepreneurship

Entreprenörskap

Vi föregår med gott exempel genom att ge våra medarbetare möjlighet att vara innovativa och agera. De har mandat att göra rätt.

Quality

Kvalitet

Våra medarbetare är en del av en stor global familj som strävar efter att leverera fantastiska serviceupplevelser dygnet runt, året om. 

ISS arv – vår historia, våra medarbetare

Vår historia sträcker sig tillbaka till 1934, men vårt företaget såg dagens ljus redan 1901.

Kärnan i ISS verksamhet har alltid varit att koppla samman människor och platser – för att få tillvaron och världen att fungera bättre. Se filmen om ISS historia.