AdobeStock_619367435

ISS - hållbara och lönsamma verksamheter med hög kvalitet

AdobeStock_197796043

Affärsmässig hållbarhet

Målet är att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet med hög kvalitet, vilket utgör grunden för en positiv påverkan på samhällsutvecklingen och miljön. Vårt system för verksamhetsledning omfattar alla nödvändiga processer och styrdokument för att nå våra dessa mål.

ISS_Office mail

Våra kvalitets- och miljöcertifieringar

Alla våra verksamheter i Sverige är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa hög standard och framgångsrik utveckling för våra kunder och oss själva.

AdobeStock_675888774

Affärsmoral – en del av ISS värdegrund

Hög affärsmoral är en grundläggande del av ISS värdegrund och som undertecknare av UN Global Compact åtar vi oss att skydda miljön, respektera mänskliga rättigheter och bekämpa korruption. Vi strävar ISS efter att bedriva all verksamhet lagligt, konkurrera rättvist, bekämpa korruption och mutor, samt följa principer för god bolagsstyrning.

FI_2023_Restaurant Ragnar_Cash desk_02

Vi respekterar de anställdas rättigheter

Vi respekterar arbetstagarens rättigheter till kollektivavtal och vara fackligt ansluten och säkerställer att våra sociala, miljömässiga och etiska åtaganden återspeglas i relationen med kunder och leverantörer.

Leaf

Med passion för hållbarhet 

ISS vill vara branschledande inom hållbarhet. Därför ställer vi höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra. Det här gör vi för att bidra till en hållbar utveckling. 

Läs mer/hallbarhet