Svenskar är usla på sjukanmälan - kvinnor drabbas hårdast 

Svenskar är usla på sjukanmälan

Att gå till kontoret fast man är snuvig är något de flesta gjort någon gång. Men med ett arbetsklimat där hemarbete blir allt vanligare - hur ser svenskarna på att vara sjuk och arbeta hemma? En undersökning från ISS visar att fler än hälften arbetar hemifrån trots att de är sjuka.

58 procent arbetar hemifrån när de egentligen är sjuka

I en Novus-undersökning utförd på uppdrag av ISS svarar 58 procent att de arbetar hemifrån när de egentligen är sjuka. Kvinnor har högst representation, sex av tio uppger att de jobbar trots sjukdom. Den vanligaste anledningen, enligt svenskarna, är att arbetsbelastningen blir för stor när de väl kommer tillbaka. Även här är det främst kvinnor som upplever detta, med fem av tio svaranden. 

Att inte ha en genomarbetad strategi för den digitala och fysiska arbetsplatsen kan medföra en fara för människors välmående och hälsa. Utöver att man jobbar fast man är sjuk så upplever var tionde svensk att de blir mer nedstämda av att jobba hemifrån, samtidigt som fyra av tio svenskar tycker att arbetsdagen får ett tydligare slut på kontoret. Dessa siffror visar på hur viktigt det är att kunna fånga upp sina medarbetare, att skapa en plats som adderar andra värden än hemmakontoret, en plats där vi har möjlighet att verkligen se och möta personen. I en värld av hybridarbete där jobb och fritid allt mer flyter samman blir platser att mötas viktigare än någonsin!, säger Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.

Sjukdom en ekonomisk förlust

41 procent uppger att de arbetar trots sjukdom för att de inte vill förlora pengar. Detta är vanligast bland folk med barn i hushållet. Även här är det kvinnor i större utsträckning än män som menar att de inte vill förlora pengar. Var tionde svensk uppger dessutom att de upplever att det förväntas att arbeta hemifrån när de är sjuka. 

Vill du läsa hela rapporten? Ladda ner rapporten via formuläret nedan.

bistro-nyhamnen

Läs fler nyheter från ISS 

INSIKTER & NYHETER/blogg