Svenskarna jobbar hemifrån för att spara pengar

2023_ISS_Porto_027

Med flera räntehöjningar i bagaget är det många svenskar som ser över utgifter och hushållar med pengarna. Att jobba hemma kan vara en effektiv åtgärd för att spara in på utgifter, i alla fall om man frågar svenskarna. En tredjedel jobbar nämligen hemifrån för att spara pengar – främst männen. Det framkommer i en Novus-undersökning från ISS. 

Pendlingskort, bensin och mat är bara några saker som kontorsarbetare kan dra ner på genom att arbeta hemma. ISS undersökning Arbetspusslet visar att en tredjedel av svenskarna uppger att de arbetar hemifrån för att spara pengar. Männen är mer sparsamma, hela fyra av tio menar att de jobbar hemma för att spara pengar, vilket är elva procentenheter mer än kvinnorna där bara 27 procent uppger samma sak.

Det är framför allt en äldre åldersgrupp som jobbar från hemmakontoret av ekonomiska skäl. Fyra av tio 60-plussare menar att den främsta orsaken till hemarbete är för att de sparar pengar. Endast två procent av svenskarna tycker kontorsarbete är ett bra sätt att spara pengar på.

– Nu är det dags att agera. Vi kan inte låta viktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte gå förlorat. Vi behöver mångfald på våra arbetsplatser för att utvecklas, att privatekonomi är orsaken till att specifika målgrupper väljer att jobba hemifrån är oroväckande. Har man inte en framåtlutad arbetsplatsstrategi är det hög tid att ta tag i det. Bra platser tar fram det bästa ur oss, därför är det viktigare än någonsin att prioritera det fysiska och digitala kontoret och se till att det fyller rätt funktioner för nuvarande och framtida medarbetare, säger Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.

Undersökningen visar att närmare en femtedel av svenskarna arbetar fler dagar hemma än på kontoret (3–4 dagar i veckan arbetar de hemma). På frågan om de skulle kunna tänka sig arbeta färre dagar hemma uppger var tredje man att de skulle kunna tänka sig det om det leder till bättre lön eller högre position. Enbart 11 procent av kvinnorna skulle ge upp hemarbetet av samma orsak.

Arbetspusslet - En Rapport om Svenskarnas syn på arbetsplatsen

Det nya arbetslivet är inte så nytt längre, men hur ser egentligen svenskarna på "det nya normala", hybrid- vs kontorsarbete? Går åsikterna isär beroende på om du är ny på arbetsmarknaden eller senior? På vilket sätt påverkar arbetspusslet oss nu och framåt? I ISS nya trendrapport Arbetspusslet har Novus på uppdrag av ISS under februari 2023 undersökt över tusen svenska kontorsarbetares syn på dagens och framtidens arbetsliv. Något som mynnat ut i viktiga pusselbitar att ta med sig in i framtiden.

Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret nedan.