2023_ISS_Porto_010

Med Pure Space får människor och företag en tryggare och säkrare arbetsplats

Företag behöver återskapa den fysiska anknytningen mellan människor och platser, genom att låta medarbetare komma tillbaka till arbetsplatser där det ställs högre krav på hygien. Företag vill återställa den känslomässiga kopplingen till sina medarbetare genom att bygga upp ett förtroende gällande säkerheten på arbetsplatsen."

Troels Bjerg, ISS Group Chief Operating Officer 
ISS US_Cleaning_0G0A9864

Möjliggör det naturliga kopplingen mellan människor och platser

Pure Space Plus är en produkt från ISS som säkerställer välmående, upprätthåller hygiennivån och bygger förtroende, så att människor kan knyta an till de platser som de behöver vara på.

Med Pure Space Plus får ni mer än bara en bra hygienstandard. Ni får även all data ni behöver för att kunna säkerställa hygiennivån, identifiera smittorisker och påverka människors beteende i rätt rikting.

Pure Space Plus har 3 dimensioner:

- Välbefinnande: Pure Space Plus ser till att hålla alla människor trygga och friska

- Hygien: Pure Space Plus minskar risken för virusspridning genom en strategisk process för rengöring och desinfektion.

- Verifiering: En professionell hygienprocess i kombination med rätt beteende kommer att få en kraftfull effekt när det gäller att dämpa smittan.

DE_2020_Cleaning_Hygiene Stewart_PureSpace_August_2020

Hygienvärdar

Hygienvärden har som uppgift att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för kundens personal, och garanterar att städningen synliggörs och att hygientjänster finns att tillgå vid samtliga kontaktpunkter.

Deras roll är att:

- Vara synliga och stötta våra kunder på deras arbetsplats så att de känner sig trygga och trygga i sin egen arbetsmiljö.

- Ta hand om renlighet och hygien i anläggningen utifrån rutinerna kring hygien, städning och desinfektion, där extra hänsyn ska tas till områden där många människor vidrör samma ytor.

- Utföra kvalitetssäkring genom täta kontroller och teknikbaserad testning.

- "Knuffa" och vägleda människor — med andra ord, påminna dem om att tvätta och desinfektera händerna — se till att fysisk distansering efterlevs, och att alla följer gällande riktlinjer för hälsa och säkerhet som både företag och myndigheter har kommit fram till. 

2022_Cleaning_Services_05

Läs mer om våra övriga städtjänster

Städtjänster på ISS/tjanster/stadtjanster