Projekt på ISS – möt Gurpal Singh, Business Support Manager på ett av ISS största kontrakt

se-Gurpal-Singh

Med över 400 projektledare i världen, varav 20 stycken i Sverige, driver ISS komplexa projekt både globalt och lokalt i Sverige. Tillsammans med ett projektteamen har ISS tagit fram en leveransmodell som skapar ett transparent och effektivt samarbete mellan projekt- och driftorganisation vilket möjliggör en sömlös övergång från projekt till daglig drift.

Bakom en framgångsrik modell finns passionerade experter som bidrar till dess framgång, vilket är precis det Gurpal Singh gör, Business Support Manager på ett av ISS största kontrakt. Ansvarsområdena i hans roll är breda – där syftet med rollen är att driva utveckling och effektivisering för verksamheten. Exempel på detta är att stötta verksamheten med att implementera nya bestämmelser och lagar, se till att avtal och rätt priser för tjänster och produkter finns på plats i samråd med kollegorna på inköp samt bidra i kravställning av system som behövs för kontraktet. Gurpal skapar även processer och checklistor för att se till så att man jobbar lika inom kontraktet, anordnar forum för hantverksgrupperna där de kan dela kunskap och erfarenheter samt ordnar med utbildningar för kompentensutveckling av medarbetarna.

- På ISS har vi en fantastisk projektorganisation med massor av erfarenhet och expertis. Vi vill utnyttja den fullt ut genom samarbete och kunskapsdelning över kontrakt och regioner. Det gör vi genom att följa gemensamma arbetssätt, bygga interna relationer och lära av varandra. Det ger oss många fördelar, som att vi kan använda våra egna projektledare i stället för konsulter, vilket sparar kostnader, ökar kvaliteten, effektiviserar processen och minskar riskerna. Vi kan också erbjuda en smidig övergång från projekt till drift, vilket är en styrka och fördel för både oss och våra kunder,
 säger Gurpal.


Vad har du för mål i din roll på ISS?
Att skapa en likställd leverans över hela kontraktet, för både regelefterlevnad och arbetssätt. Säkerställa att alla få rätt hjälp och support i kontraktet. Skapa möjligheter att utveckla och skapa nya affärsmöjligheter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att få träffa och hjälpa kollegor, samt att få se så många olika siter runt om i vårt fina land.

Vad är viktigast för dig, för att du ska trivas på jobbet?
Känna att jag gör skillnad och bidrar till kollegor och företaget. Personlig utveckling och växa som person och i sin roll.

Hur bidrar ISS till din utveckling?
Genom alla möjligheter och det förtroende jag fått.

RBS (4) (1)

läs fler nyheter från ISS

INSIKTER & NYHETER/blogg