Summer Breeze

Vår och Sommar 2010

"Kvitter hörs bland de nyutslagna knopparna, en bofink kikar fram, och lägger huvudet på sned,
Äppelblommornas vita blad täcker marken, Blåsippor spirar upp ur den fortfarande kalla marken,
En igelkott kryper ut ur sin lövhög, Våren är här ..."
"Solskens öga ser på dig, solskens famn dig vaggar. Snart blir grönt på skogens stig och var blomma flaggar. Än en liten solskensbön: vide liten bli så grön, solskens öga ser dig, solskens famn dig vaggar. "