Välkommen till Shima

- en ideell förening med fokus på personligt och andligt växande.


Shima är en mötesplats för Dig som vill ha mer inspiration, kraft och glädje i livet.
Att komma till Shima är att få vara en stund med sig själv, få inspiration och reflektion tillsammans
med andra eller bara att få tillfälle till en stunds ro och inre frid.


På Shima erbjuder vi aktiviteter som ökar Din närvaro och höjer Din medvetenhet samtidigt som
Du behåller fötterna på jorden.


Välkommen till våra öppna verksamhetskvällar: Cafékväll, TEDkväll
och Deeksha. De är öppna för alla. Blir du medlem är du även välkommen
till våra medlemsaktiviteter, medlemskurser och hemma-hos-träffar.